Patronat Honorowy
    
 Aktualności
11.05.2016
Tylko w tym roku w plebiscycie Złoty Medal – Wybór Konsumentów internauci oraz zwiedzający oddali ponad 52 000 głosów. Na targach TTM, które odbyły się w trakcie Motor Show, dziennie otrzymywaliśmy aż 250 głosów we wszystkich trwających głosowaniach. W tej chwili rekord wynosi 18 854 głosów, oddanych na najlepszy produkt targów Polagra Premiery. Jednak statystyki pokazują, że może on być wkrótce nieaktualny.

[ więcej ]


10.05.2016
Uwaga! Ogłaszamy autorów zwycięskich projektów na targowe doodle z okazji 95-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich!

[ więcej ]


29.04.2016
za wspaniałe targi!

[ więcej ]


Archiwum

Poznań Media Expo - podsumowanie edycji 2014

Za nami szósta edycja targów Poznań Media Expo i czwarta edycja konferencji poświęcona cyfryzacji rynku medialnego w Polsce, którą Międzynarodowe Targi Poznańskie zorganizowały w partnerstwie z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Można rzecz, że oba wydarzenia na stałe wpisały się do kalendarza najważniejszych spotkań sektora mediów elektronicznych w Polsce.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która jest regulatorem rynku medialnego w Polsce, czynnie uczestniczyła i uczestniczy w procesie cyfryzacji. Jest więc zrozumiałe, że w czasie Poznań Media Expo wzięła na siebie obowiązek przygotowania merytorycznego konferencji towarzyszącej targom. Konwersja analogowo-cyfrowa, zarówno w radiofonii i telewizji, jest niezwykle skomplikowanym procesem technologiczno-logistycznym, wiąże się również z wieloma istotnymi zmianami na rynku nadawców i odbiorców. Głównym zadaniem konferencji było zatem dostarczenie uczestnikom tego procesu maksymalnie dużo wiedzy eksperckiej, umożliwienie wymiany poglądów i konstruktywną dyskusję – powiedziała współorganizator konferencji, Krystyna Rosłan-Khun, Ekspert Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Tegorocznej konferencji przyświecało hasło “Przyszłość rynku medialnego w Polsce”, a podczas niej, przedstawiciele polskich i zagranicznych mediów debatowali o szansach i zagrożeniach wiążących się ze zmianą systemu nadawania sygnału radiowego i telewizyjnego.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony został naziemnej telewizji cyfrowej, której wprowadzenie, zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich, jest wynikiem postępu technicznego oraz odpowiedzią na potrzeby rozwojowe kraju i międzynarodowe zobowiązania. „Decyzje dotyczące mediów to jednocześnie decyzje dotyczące gospodarki” - powiedział Juliusz Braun, Prezes Zarządu TVP, otwierając konferencję. Telewizja będąc w najbardziej opiniotwórczym medium, musi dostosować się do zmian jakie zachodzą w społeczeństwie, stąd też jej forma ciągle ewoluuje. Cyfryzacja telewizji otworzyła nowe możliwości widzom, przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rozwoju konkurencyjności rynku. Konferencja stanowiła bowiem doskonałą okazję do popularyzacji zalet i nowych możliwości telewizji.

Drugi dzień konferencji minął pod hasłem: Radio cyfrowe – więcej niż radio. Rynek radiowy w Polsce jest największy i zarazem najbardziej dochodowy w Europie Środkowo Wschodniej. W przeciwieństwie do cyfryzacji telewizji uruchomienie emisji cyfrowej radia nie będzie związane z natychmiastowym wyłączeniem emisji analogowej. Z kolei, tak jak cyfryzacja telewizji, umożliwi dostęp do większej liczby stacji, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności oferty programowej. Regularną emisję radia cyfrowego wdrożono w takich krajach jak: Wielka Brytania, Irlandia, Czechy, Francja, Niemcy czy Dania, stąd zaprosiliśmy przedstawicieli tych Państw, by na bazie swoich doświadczeń opowiedzieli jak w istocie wygląda cyfrowe radio. Jane Ostler z Wielkiej Brytanii opowiadała o korzyściach i ryzykach wynikających z procesu cyfryzacji, Gunter Garfors reprezentujący norweskiego nadawcę publicznego poruszył tematykę konkurencyjności radia cyfrowego i internetowego, natomiast Jens Stockmann z firmy GatesAir zaprezentował korzyści ekonomiczne rozsiewu cyfrowego DAB+.

Poznań Media Expo, to nie tylko debaty i dyskusje, ale również wystawa sprzętu urządzeń do odbioru naziemnej telewizji Cyfrowej w standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) a takŜe DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satellite) oraz rozwiązań CATV (Cable TV -sieci odbioru i nadawania sygnałów radiowo-telewizyjnych w sąsiadujących ze sobą budynkach mieszkalnych). Nie zabrakło ekspozycji nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących sieć Internet, a także cyfrowych radioodbiorników. Wydarzenie to kierowane było przede wszystkim do instalatorów oraz firm i użytkowników zajmujących się techniką telewizyjną. Wśród wystawców znaleźli się przedstawiciele takich firm i instytucji jak: Comsat, Corab, Diomar, Ferguson, Komax, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskie Radio S.A., Telewizja Polska S.A.

Dodatkowym wydarzeniem tegorocznej edycji Poznań Media Expo, skierowanym głównie do inwestorów, projektantów i instalatorów, była konferencja i warsztaty przygotowane przez Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej, współautorów rozporządzenia budynkowego, podczas której zebrani goście mogli dowiedzieć się, jak wybudować poprawnie instalacje TV, TV-Sat, światłowodowe i LAN zgodnie z najnowszym rozporządzeniem.

Zachęcamy do wysłuchania wypowiedzi uczestników konferencji, które przybliżą charakter wydarzenia i prezentowanych zagadnień.

----

Grzegorz Napieralski, Wiceprzewodniczący Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii: "Tu spotyka się biznes i Ci co kreują nasze życie medialne".

Jan Dworak, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o zasadności i potrzebie kontynuacji Poznań Media Expo:

Juliusz Braun, Prezes Telewizji Polskiej S.A. o przyszłości rynku medialnego w Polsce:

[ Wstecz ]