Patronat Honorowy

Akredytacja

Szanujemy czas dziennikarzy.

Przed targami zapraszamy do wypełnienia formularza akredytacji on-line. Po weryfikacji informacji zawartych w formularzu, w ciągu 7 dni otrzymają Państwo potwierdzenie przyznania akredytacji. Akredytacje są wydawane w czynnych holach wejściowych na dane wydarzenie.

Wypełnij formularz akredytacji on-line

W czasie targów można również dokonać akredytacji na miejscu w punkcie akredytacji mediów w czynnych holach wejściowych.

Rodzaje akredytacji, zasady ich przyznawania i wydawania oraz korzyści z otrzymania akredytacji okresla Regulamin akredytacji.

Pobierz regulamin akredytacji

[ Wstecz ]