Patronat Honorowy

PIRC

 

pirc.JPG

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC) jest kontynuatorem działalności Stowarzyszenia Firm Branży Satelitarnej (SFBS), organizacji powstałej w 2002 r. Izba zrzesza producentów sprzętu do telewizji satelitarnej i naziemnej oraz firmy usługowe obsługujące czołowych nadawców telewizyjnych i indywidualnych klientów rynku krajowego. PIRC, a wcześniej SFBS, było i jest obecne w ostatnich latach w pracach Sejmu, Rządu RP oraz konferencjach dotyczących szerokiej problematyki radia i telewizji, a w szczególności w temacie przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej.

Statutowym zadaniem PIRC jest reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych firm, oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa, polityki społecznej i ekonomicznej wobec organów władzy publicznej. Izba występuje także do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie polityki gospodarczej, współdziała z innymi organizacjami - przede wszystkich z Polska Izbą Komunikacji Elektronicznej. Oprócz tego PIRC organizuje szkolenia, prowadzi badania, prowadzi doradztwo ekonomiczne i wykonuje ekspertyzy w zakresie radiodyfuzji cyfrowej. Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej kierują eksperci z branży - przedstawiciele firm od lat działających na polskim rynku. W ramach PIRC działa Rada Konsultacyjna oraz Biuro Prawne.

www.pirc.org.pl

[ Wstecz ]